Kryptozoologia
 
Obecny czas: 24 Mar 2023, 22:04

Wszystkie czasy w strefie UTC


Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 1 post ] 
Autor Wiadomość
 Temat postu: Dziedzictwa przyrodnicze naszych czasów - odprawa kampanii
PostWysłany: 19 Maj 2015, 06:40 
Redaktor
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 Sie 2006, 12:00
Posty: 852
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZE NASZYCH CZASÓW - ODPRAWA DZIKICH KAMPANII [Thomasa Quatla]

Jest rzeczą oczywistą mówienie o przyrodoznawczych praktykach w sposób bezsprzeczny i holistyczny. Braki w poznaniu wielu krain jak i również współegzystencja ludzi i dzikiego świata nasuwają nam na myśl multum programów określanych jako projekty in-situ. Ponowne odkrycia populacji legendarnego wielkiego legwana z wyspy Fidzi (ang. peculiar case in ethnozoology) jak i tropienia dużych kręgowców lądowych przemawaiają za nowym spojrzeniem na historię naturalną. Pracą przyrodników jest poznanie bioróżnorodności fauny i identyfikacja charakteru dzikich krain.
http://www.teara.govt.nz/files/p1769pc.jpg : Subfosylna żuchwa wymarłego krokodyla z Fidżi (Volia athollandersoni). fotografia Mike Neill i T. Worthy.
http://www.birdtheme.org/showimages/ira ... 96806l.jpg : Stempel drukowany w Iraku ukazujący czarnego frankolina. źródło birdtheme.org.

>>Przyczynek do Zastosowania w Wiedzy Przyrodniczej i Planowania Programów Odkrywczych>> to materiał badawczy poświęcony badaniu nieznanych, zapomnianych lub słabo zbadanych form biologicznych, które zamieszkują dzikie i surowe obszary na kuli ziemskiej. Poruszamy tematy Kaukazu i Bałkanów, jak i odległe wyspy na Pacyfiku.

WIĘCEJ PONIŻEJ:
========================================================================
<<Dzika tajemnica kryje się w nieznanym.>>

Fauna z dzikich rejonów Europy i Azji Środkowej to jedna z najbardziej niepokojących historii naturalnych z jakimi mamy styczność w dzisiejszych czasach. Te przejmujące reakcje doświadcza czytelnik na własnej skórze jak prawdziwie dzika i tajemnicza jest natura na nieznanych terytoriach. Kolejne wersety tego przedziwnego artykułu otwierają oczy niedowiarkom i fałszywym działaczom. Wszystko dzieje się bowiem w rzeczywistości kosmicznej. Nauka jest dążeniem do poznania. Inwentaryzacja ukrytych populacji leży w gestii badaczy historii naturalnej. Konieczne jest prowadzenie gruntownych prac(ang. megafauna inventory).
W wielu opisach badawczych współczesnych z narastającym niepokojem śledzimy przykłady populacji zwierzęcych w wielu manuskryptach, tych ciągle będących w cieniu. Przedstawione zostają błędy metodologiczne w tych opowieściach, dyskredytujące "naukę o nieznanych zwierzętach" w oczach grona naukowego. Poznajemy także gremium starców-badaczy, wezwaną nieokreśloną grupę dygnitarzy powołaną w celu określenia stanu niewykrytych populacji. Wiele jest historii o parszywych i pradawnych zwierzętach-reliktach, które żyją jako endemity. Celem tego manuskryptu jest rzucenie światła na całę tę faunę wymagającą zbadania przez polskich biologów i przyrodników w miejscach badawczych "gaps in knowledge" (wg. Słabczyńskich 1992). Budowanie potencjału dla badań terenowych prowadzonych przez prominentnych przyrodników stało się celem nadrzędnym. Szczególny program celem analizy populacji właściwej nie jest bynajmniej określony w sposób prominenty.
Budowanie potencjału to szeroko znane wartości edukacyjne mające zwłaszcza wymiar pragmatyczny w swym charakterze (patrz red. Filipiak 1987). Zatem analizując dochodzimy do wniosku na ewidentność wielu znaczeń w wiedzy przyrodniczej. Przyrodoznawstwo [historia naturalna] nie jest wiedzą, jak niektórzy sądzą spłowiałą i osadzoną w realiach zaprzeszłych. Jest to podejście właściwe pragmatyczne, osadzone współcześnie dla każdego podróżnika w duchu przyrodniczym tzn. kosmicznym, w metodzie naukowej przyjętej przez grono-starców akademickich. Jest konieczne bynajmniej a priori przyjęcie obszarów wymagających zbadania. Podstawą jest zwłaszcza konkretny dział terenowy, w którym zwracamy uwagę na kilka spraw nie budzących najmniejszej wątpliwości. Dotyczą one miejsc wyszczególnionych w pracach nad budowaniem potencjału dla polskich badaczy-przyrodników.
Dla znamienitego przykładu, jeszcze w latach 30-stych dwudziestego stulecia rozwój polskiej myśli przyrodniczej był prominentny. Korzystanie z dóbr wiedzy myśli oświeceniowej i europejskiego dorobku przewodniego wskazywało dobitnie na rozwój w dobie przyrodniczych badań. Obecne czasy są skażone rozwojem fałszywych ideologii. Przejawem tego są m.in. namnożenie się ruchu pseudoekologicznego i niezrozumienie natury człowieka i form bjologicznych. Nie jest bynajmniej skądinąd jasne z jakiej to przyczyny w tem kraju polskim tak nieukończone są jeszcze pewne oczywiste programy. Można jednak podejrzewać, że tak wiele lat zacofania w obrębie systemu komunalnego spowodowało zacofanie ogólne. Nie można być jednak opornym na wiedzę. Starajmy się oszacować braki w wiedzy tzw. "gaps in knowledge" polskich przyrodników w obszarze forgotten, określonych przez badaczy polskich jako szczegółowo wskazanych dla badania przez polaków. Jesteśmy zatem zoologiem, odkrywcą i podróżnikiem. Ale nade wszystko winniśmy być pisarzami i twórcami nauki interdyscyplinarnej.
Zastosowania szczególne w regionach badawczych polaków w kolejności malejącej, w tym na terra incognita: Europa Środkowo-Wschodnia/ Azja Środkowa/ Kaukaz/ Afryka Północna/ Oceania/

http://www.lonelyplanet.com/blog/wordpr ... cenery.jpg :Sceneria górskiego Kurdystanu. fotografia wykonana dla Lonely Planet przez Sofię Barbarani.
http://www.artnet.com/WebServices/image ... cts....jpg :Domenico Remps, Gabinet osobliwości, lata 90. XVII w.
http://www.gnhi.pl/wp-content/uploads/2 ... wielki-zajęczak.jpg :Jakiś wielki zajęczak z Azji Centralnej(Środkowej). ryc. ze zbiorów autora.


<<Dzikie Bałkany a wiedza ludowa macedończyków.>>

Będzie tutaj mowa o muzealnikach z przyrodniczego centrum. Oni bowiem mają wiedzę o skórkach wypchanych zwierząt przetrzymywanych być może w górskich monastyrach macedońskich takich jak Monaster św. Joachima Osogowskiego. Poszukiwania zatem wobec tego kilku rzadkich ssaków z gór Osogowskiej Płaniny jest kwestią badania nad "dzikimi Bałkanami". Legendarne opisy i współczesne ekspedycje do tego regionu są kwestią do rozstrzygnięcia. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w zaskakującej decyzji i podróże turystów i autostopowiczów winny wykazać się dla nas kilka właściwych decyzji.
Pewien szczególny zapis może być decyzją praktyka-badacza. Podczas badań przyrodniczych i środowiskowych obiektywne badania są skierowane do badania zaskakującej fauny z Macedonii niepoznanej w jawnym rozporządzeniu. Toteż zatrzymanie się w jednym z monastyrów północnych masywów i zasięgnięcie porady tamtejszych kapłanów jest wprowadzeniem do ludowej wiedzy. Jet to alternatywny sposób na identyfikację-pierwowzór jawny dla pilotażowego projektu faunistycznego nad współczesnymi tetrapodami macedońskich prekambryjskich gór Kozjak na północy kraju. W Masywie Rodopskim opisujemy ludową wiedzę i zasięgamy porad lokalnych adwersarzy. Prowadzimy analizę batrachofauny, w tym poszukiwania traszki Karelina Wykorzystujemy etnowiedzę właściwą, która jest podstawowa oraz aplikacyjną. ów aplikacyjna etnowiedza dostarcza nam przyczynku do paradygmatu zachowania zasobów naturalnych w krytycznych regionach. Muzealnicy i badacze z organizacji non-profit są skłonni do dobrych praktyk w aktualnym badaniu faunistycznym. W kolebce tak wielu kultur jakie przewijały się w po tych krainach, wędrować powinno się po górskich trasach, wykorzystując wiedzę z natury otrzymujemy źródło etnozoologiczne o endemicznych tetrapodach z tego obszaru. Stanowi to kolejny zapis w sprawie ekspedycji. Prastara wiedza z natury i technologia analizy rzadkich populacji metodą presence/absence są zaczątkiem właściwych badań europejskich. Wykreowanie filmu we współpracy ze studiem filmowym o jednym z tych badaczy najmniej znanych pozwoli w zaskakujący sposób przedstawić wyprawę w ten niesamowity i zapomniany kraj byłej Jugosławii.
Awanturnicze wyprawy w sercu macedońskich gór. Wyprawy i ekspedycje badaczy z historii naturalnej idą w parze z opisem ich dokonań. Tryb życia fauny jest systematycznie poznawany w pracach przyrodników w pracach nad biologią populacji oraz w wykonaniu prac faunistycznych. Prowadząc dzikie życie sami badacze dążą do życia w zgodzie z naturą.

<<Poznanie pewnej fauny w rosyjskim Wielkim Kaukazie. Wyprawy na Kraj Stawropolski.>>

Zatem jest tutaj mowa o jakichś formach zwierzęcych zamieszkujących w niewielkiej liczbie tzw. Wielki Kaukaz. Na jednym ze wzgórz górskich z kraju Stawropolskiego poszukujemy zatem koniozwierza z krajobrazu i jakiegoś jeszcze ogromnego gryzonia nieznanego dla wiedzy naukowej, aby i móc poznać jego biologię. Podróż po Wielkim kaukazie była udziałem ekipy filmowej AltayFilm za pośrednictwem obrazu - The Greater Caucasus. Podstawą w aktywności jest etnozoologia, jako wiedza uniwersalna. Jest ona uzupełnieniem dotychczasowych opisów o lokalne ludowe zeznania. Priorytetem jest uzupełnienie wiedzy za pomocą tzw. gaps in knowledge w regionach nieuzupełnionych. Elementem podstawowym dla tego odniesienia jest lokalny zasób i wiedza badawcza przyrodników. Wiemy o porozumieniu badawczym uniwersyteckim i organizacji z kraju Stawropolskiego i białoruskich akademików. Jest to rzecz wartościowa o poznaniu bioróżnorodności.
Ale są również regiony na zachód od ów obszaru. Nazywamy je górami X. Synergiczne ekspedycje winny być wyprawami wielu specjalistów-biologów zajmujących się różnymi grupami świata fauny. Podejście to jest szczególnie istotne w polskim działaniu. Wespół zatem współpracują w ekspedycjach herpetolodzy, malakolodzy, teriolodzy czy ornitolodzy. Do ich ekip dołączają jednak również politycy, fotografowie, antropologowie, etnografowie, fizycy-eksploratorzy, specjaliści od przetrwania i geograf. Poszukiwania drzewnych humanoidów z wielkiego Kaukazu czy teriodrapieżców z obszaru zwanego Z (czyt. gdzieś w północnym Mali) nie powinny być związane z pseudonauką. A więc zależy od obecności metody i wykorzystaniu wiedzy lokalnej.
Synergiczna aktywność badaczy fauny i kryptozoologów na właściwym miejscu jest więc skierowana na północny Kaukaz, gdzie za pomocą etnowiedzy prowadzimy integracyjne badania w formie zrównoważonego rozwoju oraz badań faunistycznych (dot. bioróżnorodności megafauny). Czy należy więc wprowadzić nowy wymiar w poznawaniu przyrody badanych regionów?

http://www.polskiekrajobrazy.pl/images/ ... 35553S.JPG :Widok Mogielicy z Turbacza. Beskidy. fot. polskiekrajobrazy.pl

hasłem tego opracowania jest :
- POZNANIE NIEZBADANEJ, DZIKIEJ PRZYRODY LEŻY W GESTII PLANOWANIA POSZUKIWACZY. -
a także - ODPRAWY ZNAWCÓW PO DZIKICH I NIEZNANYCH SKRAWKACH ZIEM AZYJI ZACHODNIEJ LUB POZOSTAŁYCH LĄDÓW -

Do pobrania jest materiał pdf:
Przyczynek do Zastosowania w Erudycji Przyrodniczej na SCRIBD // pl.scribd.com/doc/259250739/Przyczynek-do-zastosowania-w-erudycji-przyrodniczej //

<<autor materiału: Thomas Quatl>>
<<2015 wszystkie prawa zastrzeżone: gnhi.pl i kryptozoologia.pl>>


 Profil 
 
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz [ 1 post ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Szukaj:cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group